JF: QĐ Nga ‘mắc cạn’ ở Ukraine, lựa chọn khó khăn sắp đến vào tháng 5- TT Putin sẽ làm gì?