Bản tin trưa 3/3: Cổ phiếu thép, than, dầu tiếp tục tăng “nóng”.