CNN: Hiện là 4h sáng giờ Kiev và đây là các diễn biến quân sự chính ở Ukraine