Ông Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường chứng khoán như thế nào?