RT: Các lão làng đã cảnh báo xung đột Ukraine trong nhiều thập kỷ nhưng không ai nghe