Tiếp đà tăng lên 118 USD/thùng, giá dầu xô đổ kỷ lục cao nhất 9 năm