Nga yêu cầu thanh toán bằng đồng Rúp: Ai thắng? Ai thua?