Chứng khoán 23/2: “Nóng” nhóm dầu khí, sắc xanh lan tỏa toàn thị trường.